söndag 11 maj 2014

Kan det leda till bättre behandlingar

– När man i dag gör kliniska prövningar av nya läkemedel på patienter, vet man inte på förhand vilka patienter som kommer att svara på behandlingen. Kanske bara några få eller ingen alls?

Med hjälp av vår diagnostiska plattform kan man välja ut rätt patienter som ska delta i den kliniska prövningen, det vill säga de som man vet har den genetiska signatur som krävs för att kunna svara på behandlingen.

Det här effektiviserar den kliniska prövningen och i slutänden kommer man snabbare fram till vilka läkemedel som fungerar bäst och hur.

I dagsläget fokuserar vi i första hand på melanom och lungcancer för plattformen, men fortsätter även vår grundforskning om Myc-styrd lymfkörtelcancer (lymfor).

 Cancer är inte längre en gåta

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar