torsdag 22 maj 2014

Yogans principer - Fysiologi

Att utöva yoga är positivt för alla, oavsett ålder, erfarenhet eller bakgrund. Det spelar ingen roll vilken kondition du har när du börjar din träning. Bara det att ha en kropp -att vara vid liv- räcker för att kunna utöva yoga. Utövandet av yoga är förenat med fysiska, emotionella och –slutligen- andliga fördelar. En del välgörande effekter, till exempel ökad smidighet och ökat lugn, märker du antagligen ganska snart när du börjat med yoga.

I och med detta flödar energierna friare och lättare, vilket både lindrar, botar och förebygger sjukdomar och idrottsskador. Till skillnad från många sporter och olika typer av konditionsträning arbetar yogan med alla kroppens muskler.

Det gör att man undviker att vissa muskelgrupper övertränas, något som kan leda till skador. Yogan förbättrar balansen, hållningen, snabbheten och gracen. Den renar vårt inre och förbättrar kroppsliga processer, till exempel matsmältningen.

Yogans principer av de åtta grundprinciperna är:

kroppsliga övningar (Asana)

andnings kontroll (Pranayama)

koncentration (Dharana)

samt avspänning (Dhyana).

Genom träning av asanas kommer du att utveckla större lyhördhet för din medvetenhet om ditt fysiska jag. De subtila förbindelserna mellan själ och kropp börjar vakna och du lär dig hur du ska kontrollera din andning, både när du rör dig och när du är stilla.

Betoningen av andningstekniker hjälper dig att andas bättre. Det innebär: djupare och fullständigare, även när du inte utför yogaövningar. Detta leder till tankeskärpa och sinnesro, vilket i sin tur leder till bättre koncentration.

Yogan kan bidra till att lindra eller undanröja specifika fysiska symptom eller krämpor. T.ex PMS, huvudvärk, ryggont, stress, sömnlöshet, astma, irriterad tarm och osv. Du kan också märka att yogan bidrar till att minska oro, känslomässiga spänningar och humörsvängningar.

Yogan är en personlig upptäcktsfärd för oss alla. Dess speciella och unika betydelse för dig kommer att visa sig när du börjar din träning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar