måndag 9 juni 2014

Min provtagerska på hematologen ringde

Hon ringde för att tala om att mina blodprover vid provtagningstillfället den 2e juni blivit felaktiga. Man hade använt fel rör.
Naturligtvis blir jag alltid misstänksam när sådant inträffar. Är det fel hantering? Har man förstört provet vid transport? Har man gjort fel någonstans på vägen?
Eller har provet visat avvikelser från det tänkta - normala? Den sista misstanken gnager naturligtvis alltid när det gäller sådant här som cancer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar