söndag 27 december 2015

Är jag bortglömd

Nu när helgerna är överstökade kommer känslan krypande. Förra året låg det kallelser till provtagning och läkarbesök till hematologen, i god tid före händelserna. Jag väntar oroligt.

Sjukvården är hårt belastad av vår hitkommande sjuka nya svenskar. Jag förstår problemet med att handha nysvenskarna som saknar språkkunskaper för att förklara sina problem, där kanske några av åkommorna kan vara psykiska.

Jag jämför gärna med dagens skolor där hastigheten i skolornas lärande saktas ner på grund av nya elevers språkbarriär. Tyvärr är Sveriges kapacitet ytterst begränsad, för att ta emot så mycket människor! Jag menar då avsaknad av bland andra, läkare sköterskor och lärare.

Jag tänker då att det borde ha varit något för politiken att tänka på - att tänka före. Tyvärr tänker dagens av politiker tillsatta politiker bara i "sitt lilla andliga rum", i stället för som man borde, tänka utanför denna trångsynta box.

Kanske det är något vi får leva med, med dagens helt igenom inskränkta valsystem. Vi har begåvats med ett valsystem där vänpolitikers namn står noga i uträknad nummerordning.
En nummerordning som bestäms av ryggdunkande vänpolitiker.

Jag har under tid förespråkat och förespråkar fortfarande ett valsystem där "vänpolitikernas" namn står i bokstavsordning. Då kommer lata väljare behöva tänka till och kryssa för den de politiker man önskar föra deras talan. Annars ogiltig valsedel.

Naturligtvis är denna min tanke en utopi. Så jag och alla andra med svåra sjukdomar, får nog lida vidare på grund av intellektuellt fattiga så kallade politiker.Jag får därför önska er alla ett gott nytt gammalt år. Ett år som är som vanligt - i politikens antidemokratiska tecken.

Kanske året då jag blev bortglömd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar